Община Габрово продава два съседни незастроени парцела на улица "Генерал Николов".

Търговете ще се проведат на 01.09. 2020 г.

Тръжна документация се закупува в Центъра за информация и обслужване на граждани при Община Габрово от 14 до 31 август 2020 г.

Допълнителна информация: на телефон 066/818 452

 

Симона Петкова: "С Габрово в сърцето"
12 август 2020
75 години габровски театър
14 август 2020