Общинско читалищно сдружение беше учредено в Габрово по инициатива на Народно читалище „Габрово 2002”. Оторизирани представители на 13 читалища избраха Управителен съвет, проверителна комисия и определиха членски внос. За председател на сдружението единодушно беше избран Димитър Ненов от читалище „Извор 1907” в село Съботковци, който през тази година представи работната група при разпределението на държавната субсидия.

Основната цел на сдружението е с обединени усилия да се кандидатства по проекти , да се правят концерти, прегледи и фестивали, както и да се обменят художествени състави за годишнини и празненства в отделните читалища. Въпреки че Общинско сдружение 2011 е вече учредено, към него могат да се присъединят всички други читалища, които имат решение на техните настоятелства.

Изложба против тютюнопушенето
17 март 2011
Габрово с най-дълъг „Час на земята”
21 март 2011