Обновена е улица в кв. Шенини, след като ВиК - Габрово извърши подмяна 754 метра водопровод и 202 метра сградни отклонения по цялата дължина на улицата.

Община Габрово изпълни изцяло нова конструкция на настилката по улицата.

Ревизирани и ремонтирани са отводнителните съоръжения, възстановени са отводнителните канавки.