Семействата на около 44 000 бъдещи осмокласници може да получат еднократна помощ от 250 лв. и да покрият част от разходите си за началото на предстоящата учебна година, съобщават от Агенцията за социално подпомагане.

Решението е на Министерския съвет от вчера. Субсидията се отпуска по реда на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение.

Необходимо условие за получаване на средствата е децата да живеят постоянно в България и да не са настанени за отглеждане извън семейната среда. Също така трябва да са записани в осми клас на държавно или общинско училище.

Друго задължително изискване е средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца да е по-нисък или равен на 450 лв. 

Еднократната помощ ще се изплаща на два пъти. Половината от сумата ще се получава след влизане в сила на заповедта за отпускането ѝ, а останалата част – в началото на втория учебен срок. Ако детето не бъде записано за втория срок или в рамките на месец натрупа 5 неизвинени отсъствия, семейството трябва да върне средствата.

Помощта ще се отпуска без доходен критерий за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и за деца, настанени при роднини и в приемни семейства.

Срокът за кандидатстване е след записване на детето в осми клас и не по-късно от 15 октомври 2020 г. Документи се подават в Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на семейството.