Електронно проучване за последиците от извънредната ситуация с Ковид-19 провежда Съвместният изследователски център на Европейската комисия (JRC).

Целта е да се изследва разбирането на европейските граждани за кризата, техния опит и проблемите им.

Въпросникът е разделен на четири раздела, които засягат заетостта и условията на живот на хората, доверието им в способността на националните и европейските институции да реагират на кризата и отношението към националните стратегии за възстановяване.

Информацията ще бъде от решаващо значение за оформянето и прилагането на стратегии за възстановяване и преход, ориентирани към човека.

Анкетата е анонимна, предназначена е за лица над 18 години и е достъпна на всички 24 официални езика на Европейския съюз. Попълването на въпросника отнема около 15 минути.

Съвместният изследователски център е служба на Европейската комисия за наука и знания. Тя предоставя независими научни становища, за да се гарантира разработване на политики, основани на доказателства.

Всеки, който желае да се включи в допитването, може да го направи на следния линк.

Снимка: ©Angelina Bambina – Adobe Stock.com