Техническите характеристики на бъдещото кръгово кръстовище между улиците „Емануил Манолов“, „Чардафон“  и „Баждар“ ще бъдат подобни на това при Спортна зала „Орловец“.

Превръщането на триколонното кръстовище в кръгово и отварянето на четвъртия клон, който към момента е тупиков, ще осигури по-различна ритмичност на транспортните потоци - ще балансира натовареността на движението в четирите направления. Новото съоръжение ще осигури преминаване на пътните превозни средства с по-ниска скорост, а от там по-добра пропускливост и по-голяма безопасност на движението, обясниха пред медии експертите от Община Габрово, ангажирани с неговото изграждане.

Кръстовището и бъдещата връзка между улиците „Скобелевска“ и „Емануил Манолов“ - т.н. „къса връзка“ са част благоустрояването на района, предвидено в бюджета на Община Габрово за 2020 г.

В градоустройствения план на Габрово е заложено изграждане освен на надлъжни и на напречни пътни връзки, тъй като те освобождават кръстовища, обясни заместник-кметът на Габрово арх. Николай Миразчиев. С тази функция ще е и т.н. „къса връзка“ - продължението на ул. „Баждар“, която предстои да бъде изградена заедно с новото кръстовище.

Инициативата за изграждането на този обект е заложена още с Общия градоустройствен план от 80-те години и със следващите го подробни планове, продължени от действащия към момента градоустройствен план. След поетапното реализиране на отчуждителите процедури в района, през този строителен сезон, вече може да се пристъпи към нейното изпълнение.

Съществуващите три сгради на територията на бъдещия обект ще бъдат съборени. Паркоместата за живеещите в близост ще бъдат над 20.

Зелените площи ще бъдат запазени, липите също. Територията между реката и новото пътно платно ще бъде реновирана.

Диаметърът на новото кръгово кръстовище ще бъде 11 метра, а широчината на настилката в кръстовището 8,50 метра.

Съоръжението е проектирано в съответствие с Наредба № РД-02-20-2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии.

Стойността на обекта, заложен в Инвестиционната програма на Община Габрово е 500 000 лева, а реалистичният срок за неговото изпълните - края на октомври 2020 г. Изпълнител на обекта ще бъде "Пътстрой - Габрово" АД.

Защо новата пътна връзка и бъдещото кръгово кръстовище ще бъдат полезни за града, обясни пред медиите инж. Момчил Корназов, главен експпрет в Дирекция "Инфраструктура и екология" в Община Габрово. Чуйте го в звуковия файл: