8 оранжерии функционират на територията на ОП „Благоустрояване“, които се използват за размножаване, разселване на млади пикирани растения, изнасяне и закаляване на разсад или отглеждане на многогодишна растителност. От началото на годината до момента, от семена са отгледани близо 50 000 бр. сезонни цветя от видовете Tagetes patula (турта), по-малки количества Salvia splendens (пламъче) и Celosia argentea (петльов гребен). Чрез вкореняване на стъблени резници (над 2000 бр.) са размножени листнодекоративни цветя от видовете Alternathera amoena, Cineraria maritima, Dichondra argentea и Iresine lindeni. Около 5 000 бр. са произведените и отгледаните от семена многогодишни цветя.

Оранжериите разполагат и с многогодишни цветя, различни видове рози и декоративни храсти, които са произведени през 2019 г. За цялостния процес се грижат основно трима души, като в различни периоди групата се допълва от още 4-5 човека.  

Освен от семена и резници, в оранжериите се произвеждат цветя, отгледани чрез разделяне на коренищата, разделяне на грудки и луковици. В момента там се съхраняват извадените луковици на лалета, които през есента отново ще бъдат засадени в зелените площи.

Всички произведени цветя и храсти се използват за засаждане в цветните фигури и зелените площи на града, като част от тях ще бъдат раздадени и на кметствата и кметските наместничества в община Габрово. 

Повече снимки тук.