До края на месец юни зоните за платено паркиране ще бъдат в гратисен период и санкции няма да бъдат налагани.

Принудително задържане на автомобили, чрез техническо средство (скоба) няма да бъде прилагано също до края на месец юни. Репатриращият автомобил ще отстранява само автомобилите, паркирали в нарушение на закона, които пречат на движението или създават предпоставки за пътни инциденти.

Гратисният период е предвиден, за да разполагат габровци с достатъчно технологично време за запознаване с правилата и условията в зоните за платено паркиране, а също така за подготовка на документи и подаване на заявления за различните видове абонаменти за платено паркиране.

Плащането в зоните за платено паркиране по време на гратисния период не е задължително.

Всички заинтересовани граждани могат да се запознаят с правилата в зоните за платено паркиране в Габрово, с техния обхват и видовете абонаменти, от които могат да се възползват, на сайта на Община Габрово - в секция Платено паркиране -https://gabrovo.bg/bg/page/1397