Детските градини и ясли в Габрово ще заработят отново на 26 май, обяви кметът на града след среща с директорите на детските заведения и началниците на Регионалната здравна инспекция и Регионалното управление на образованието.

Детските заведения имат готовност и ще се върнат към работен режим при стриктно съобразяване с противоепидемичните мерки и с указанията на министрите на образованието и науката и на здравеопазването. Извършена е необходимата подготовка на дворните им пространства - по отношение на косене и обеззаразяване, а директорите им ще създадат нужната организацията за достъп до базите и задължителното измерване на температурата на децата в първия ден на приема.

По заповед на здравния министър, родителите ще трябва да подписват декларация за информирано съгласие, като заявяват, че са запознати с всички мерки в детските заведения и доброволно желаят детето им да ги посещава.

По препоръка на министъра на образованието, ако метеорологичната обстановка позволява, децата трябва да прекарват по-голяма част от времето навън в дворните пространства на градината/яслата.

Ръководствата на детските заведения ще бъдат подкрепени от Община Габрово, Регионалното управление на образованието и Регионалната здравна инспекция, за да обезпечат организационно необходимия режим на работа при възобновяването на своята дейност.