Георги Бочаров е роден около 1855 г. в Габрово. Участник e в националноосвободителното движение и активен обществен деец.

Първоначално учи в Главното мъжко училище, а след това - бояджийство в Прага. При завръщането си става член на Габровския революционен комитет. По време на Априлското въстание е помощник - войвода и писар в четата на Цанко Дюстабанов. След потушаване на въстанието емигрира в Румъния. Участва в Руско - турската война. След Освобождението се занимава активно с обществена дейност. Един от основателите на Демократическата партия, околийски началник и народен представител.

Два пъти е заемал кметския пост на Габрово – от януари 1899 г. до 25 март 1899 г. и от юни 1899 г. до октомври 1902 г.

Още в началото на първия си мандат Георги Бочаров определя като водещ приоритет в своето управление подобряването на хигиенните условия в града. Запазени са няколко негови заповеди, които задължават гражданите да чистят площите пред къщите си и да не допускат излизане на домашни животни извън дворовете си. Забранява се изхвърлянето на отпадъци в реката. За нарушителите били предвидени парични санкции. Особено строго звучи заповедта,  свързана с безстопанствените кучета. Според нея „...Ако се намерят по улиците скитащи кучета, те ще да се убиват на място...“. За изпълнението на тази заповед е оторизирано Градското околийско ловно дружество.

Големи усилия за доброто представяне на града Георги Бочаров полага през 1902 г. при организирането на 25-тата годишнина от Шипченските боеве, на които Габрово е един от домакините. Тогава гости на града са княз Фердинанд, княз Николай Николаевич, граф Игнатиев и генерал Столетов.

Неговият дневник „Записки на Георги Бочаров за дейността на Габровската чета“ остава ценен исторически извор за участието на габровци в Априлското въстание. Днес той е част от фонда на Регионален исторически музей – Габрово.

Източници:

Търновски, Д. - „Габровските градоначалници 1879-1946 г.“, Габрово, 2005 г.

Стефанов, Р. – „Управление на Габровската община“, Габрово, 1976 г.

Книга на габровската индустрия,1934 г.

Петров, Ц. - Документи от фонда на Георги Бочаров по въпроси на стопанския, културния и политическия живот преди Освобождението. — Изв. Държ. архиви, 24, 1972, с. 167—196.
Бочаров, Г. - „Сладко нещо е свободата. Дневник "Габровското въстание 1876 г. априлий 30-ий“, съст. Даниела Цонева, Габрово 2011