УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Община Габрово Ви уведомява, че срокът за кандидатстване и подаване на заявленията за прием в  първа група за учебната 2020/2021 година, в детските градини на територията на община Габрово, е удължен до 20 май 2020 година. 

За получаване на Удостоверение за задължително предучилищно образование на децата, които предстои да постъпят в първи клас през учебната 2020/2021 година, ще получите информация от ръководството на детската градина, която посещава детето.