Със заповед на кмета на Габрово са допустими индивидуалните спортни занимания на открито в спортните обекти, управлявани от „Общински спортни имоти“, при спазването на всички противоепидемични мерки.

При индивидуалните спортни занимания е задължително спазването на дистанция от най-малко 2,5 метра между отделните спортуващи.

С организацията и контрола по изпълнението на заповедта е ангажиран директорът на "Общински спортни имоти".