Народно читалище "Габрово - 2002" организира конкурс за ученическо биографично есе, посветено на известния български архитект Карл Кандулков, проектирал емблематични сгради и паметници в нашия град. Поканата за участие е адресирана до всички ученици в Габрово, а поводът е 100-годишнината от рождението на именития архитект.

Карл Кандулков е бил два пъти кмет на Габрово (април 1959 - март 1966 г.; юли 1971 – юли 1976 г.), през което време разработва и осъществява мащабно строителство и благоустрояване на града.

Наградният фонд предвижда победителите в конкурса да бъдат отличени с парични награди и грамоти. За първо място е предвидена награда от 100 лева, а за втора - 50 лв. Ученическото есе трябва да бъде от 1 страница, като крайният срок за изпращане на разработките е 30 май, на адрес:  chitalistegabrovo@abv.bg.


Повече информация можете да получите на тел.: 066/ 804 136 и 0888791477 – Тотка Полякова.