Да бъде създаден „Общински социален фонд COVID-19“ ще предложи кметът на Габрово Таня Христова на утрешното заседание на местния парламент.

Целта е да бъдат обезпечени средства от общинския бюджет за нематериална подкрепа на лица и семейства, изпитващи затруднения в резултат на икономическите последствия от пандемията.

Поради различни причини в следствие на икономически затруднения, причинени от кризата заради COVID-19, голяма част от работодателите промениха режима на работа и ангажираността на своите служители, а немалка част габровци останаха временно или трайно без работа.

Идеята е именно на тази категория нуждаещи се лица и семейства, жители на община Габрово, да може да се предоставя навременна и адекватна подкрепа, съобразно индивидуалните потребности, благодарение на Общински социален фонд COVID-19.

Предложението до Общински съвет предвижда Фондът да разполага със средства в размер на 30 000 лв., като 27 000 лв. от тях бъдат насочени за разпределение, по утвърдени критерии за подкрепа, чрез ваучери за закупуване на хранителни продукти, а останалият ресурс за други непредвидени нужди.

На местния парламент ще бъде предложено още да подкрепи създаването на нарочна комисия, която да взема решения за одобряване или отказ от подпомагане.

Предложението предвижда също кметът на Габрово да разработи и оповести критериите за подкрепа и необходимата за кандидатстване документация.

 

61 наградени в „Ден на Земята – Всеки ден“
29 април 2020
Таня Христова: „Кризата е повод за сериозен подход към мерките за климата“
29 април 2020