Община Габрово създава организация за контролирано посещение на градски паркове и градини. Със заповед на кмета на Габрово, от 28 април се допуска посещението на: парк „Маркотея“, парк „Колелото“, градинката пред „Глинени гърнета“, градинката с Мечето и градинката срещу Дома на книгата, при спазване на създадената организация и следните противоепидемични мерки:

1. носенето на предпазни маски;

2. спазването на физическа дистанция от 2,5 метра спрямо други семейства;

3. влизането в и излизането от парковете и градските градини става единствено през обозначените за целта пунктове;

4. използване на обозначените маршрути за разходка;

5. забрана употребата на алкохол;

6. избягване докосването на повърхности, в т.ч. сядане на пейки и тревни площи;

7.съблюдаване на всички останали противоепидемични мерки и указания на лицата, изпълняващи служебните си правомощия.

Посещенията на горепосочените градски паркове и градини се разрешава само на следните лица:

- деца до 12 години, задължително придружавани от техните родители или членове на  техните семейства, но не повече от двама възрастни, във времето от 9:30 ч. до 18:30 ч., всеки ден;

- собственици на кучета, но не повече от един, във времето до 9:30 ч. и след 18:30 ч., всеки ден.

Контрол по изпълнението на разпоредените мерки ще осъществяват Общински инспекторат, доброволци към Община Габрово и органите на МВР.

Пълният текст на заповед №764/27.04.2020 г.

ГДБОП предупреждава: Фалшиви сайтове продават оборудване срещу Ковид-19
27 април 2020
Поставени са още два контейнера за дрехи и обувки
27 април 2020