Международно онлайн проучване за влиянието на пандемията от КОВИД-19 върху ежедневната мобилност на хората стартира през този месец.

Инициативата е на научния отдел по транспортно планиране и транспортна техника на Техническия университет във Виена (TU Wien – FVV). Партньор за България е Общинско предприятие „Софпроект“ – София.

Целта е да се събере възможно най-пълна информация за промяната на всекидневните транспортни навици на хората по света в ситуацията на извънредни мерки и ограничения.

Създадената база данни ще послужи на научните общности да анализират и предложат стратегии за бъдещото развитие на транспортния сектор. Целта е занапред да се предотвратят негативните ефекти при възникването на подобни извънредни обстоятелства.

Сред зададените въпроси са колко време сте пътували до работното си място, по какъв начин се придвижвате, колко често ходите да пазарувате и т.н.

За да се включите в проучването, е необходимо да попълните анкетата „Ковид – 19 и мобилност“, която е преведена на български език и отнема максимум 10 минути.

Снимка: Европейска федерация на велосипедистите