Над 400 предпазни маските бяха собственоръчно ушити от служители в социални услуги и граждани, и предоставени на Община Габрово.  

Община Габрово благодари за изработените предпазни маски на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, на SOS Център за обществена подкрепа „Вяра“, на Център за социална рехабилитация и интеграция, на потребител на Дневен център за стари хора и директорът на ДЯ „ Зора“.

Във връзка с предстоящия празник, част от маските ще бъдат предоставени на местните храмове, за да бъдат използвани от гражданите при крайна необходимост.