Последните събития, свързани с пандемията от коронавирус (COVID-19), изправиха децата и техните родители пред нови предизвикателства – продължителна изолация вкъщи,  нарушаване на дневния режим, липса на контакти и игри на открито.

Педагогическият екип на ДГ ,, РАДОСТ“, воден от максимата „Заедно ще се справим с всичко“, ежедневно осъществява дистанционно-виртуална връзка със своите възпитаници, чрез сформирани фейсбук групи.

„Слънчеви гимнастици“, "Мастършеф",, Предай нататък“, „Моят домашен любимец - моят най-добър приятел“, ,, Съчинявам приказка‘‘, ,,Рисувам пролетта‘‘, ,,Здравей, как си приятелю!‘‘ са част от инициативите, с които всички заедно: учители, деца и родители от ДГ ,,РАДОСТ‘‘се справят отговорно и с усмивка с предизвикателството COVID-19.                   

Децата от подготвителните групи работят по електронни разработки на дидактични игри по математика и български език, конструктивни и изобразителни занимания, разработени от техните учители. Така те поддържат процеса на взаимодействие с бъдещите ученици.

В подкрепа на деца и родители са и психолога и логопеда на ДГ ,,РАДОСТ‘‘. Те отправят препоръки, отговарят на родителски въпроси, предлагат идеи за игри и занимания.

Дори в условията на пандемия тригодишните от група „Слънце“ успяха да се включат в конкурса за детска рисунка „Пролетта дойде“ на Baba Jeli и със своя колаж спечелиха заслужена награда.

И докато в последните дни фейсбук групите ухаеха на пролетни цветя и се огласяха от звънливите гласчета на малките лазарки, сега ще чуете старателното щракане на детската ножица и едно тихо ,,...чук, чук яйчице, имаш ли си сърчице...‘‘- всички са унесени в изработката на великденска украса. Защото когато сме заедно, нищо не ни е трудно... и няма недостижими неща. Когато сме заедно, всичко е по-хубаво!

ЕКИПЪТ НА ДГ ,,РАДОСТ‘‘ ВИ ПОЖЕЛАВА СВЕТЛИ ПРАЗНИЦИ! НЕКА ОСТАНЕМ У ДОМА И СКОРО ВСИЧКО ЩЕ СЕ ОПРАВИ!