Обявяването на Габрово за град през 1860 г. и превръщането му в околийски център се отразява изключително благоприятно за по-нататъшното му развитие. При тези нови условия се изявяват образовани личности във всички сфери на обществения живот. След Освобождението те вземат участие и в изграждането на младата държава. Такъв е случаят със просветния и политически деятел Сава Илиев Сирманов (1840/42-1903 г.).

Роден е в колиби Сирманите (дн. квартал на Габрово). Като Априлов стипендиант учи в Одеската семинария и в Московската духовна академия. 

През 1964 г. е назначен за учител в Габрово. Преподава в Главното мъжко и в Главното девическото училище. По доноси на габровски чорбаджии, два пъти е арестуван за революционна пропаганда и за въвеждане на празника на св. св. Кирил и Методий. След излизането си от затвора в Русе остава да преподава там до 1869 г. През следващите години е учител във Видин и Горна Оряховица. Там отваря нови класове за обучение на учениците.

Сава Сирманов е сред основателите и пръв председател на читалище “Цвят” във Видин. Към него открива неделно училище и ученическо дружество. В Горна Оряховица участва в създаването на читалище на женското дружество. Развива мъжкото училище в петокласно, а девическото в четвъртокласно. В този период е член на революционния комитет за подготовка на Априлското въстание.

По време на Руско-турската война (1877-1878 г.) е в Габрово. Става председател на местния Български благотворителен комитет, който организира охраната на града и околностите му след изтеглянето на руските войски. Той е създател и председател на комитета “Единство” в Габрово. 

На 1.II.1879 г. Сава Сирманов е назначен за председател на Габровкия градски управителен съвет. По време на своя мандат организира отдаването под наем на мерките и теглилките, продажбата на дърва и добитък, на бракувано обозно имущество. Гласуват се помощи за бедни длъжници и др.

През 1879 г участва като депутат в Учредителното събрание “по звание” като председател на Габровкия градски управителен съвет. В свои писма  (съхраняват се в Регионален исторически музей - Габрово) до Цончо Пенчов (към този момент е секретар на Градския управителен съвет) и Габровския градски съвет той информира за работата на събранието и отношението на габровските делегати към приложения Органически устав. Избран е от Габрово в Събранието за избор на български княз и е народен представител от Батошевска избирателна околия във II ОНС.

През 1879 г. за кратко е окръжен управител на Русе, а след това е учител в Габрово. По-късно работи като училищен инспектор в Търновско. Впоследствие става директор на девическата и мъжката гимназии в Търново.

Умира в старата столица през 1903 г.

Сава Сирманов е автор на книгите: “Уроци по търговска аритметика или най-прости способи”, “Начална граматика (по Тихомирова) за отделенията и първите класове на трикласните и средни училища” и “Първи стъпки към граматиката”.

Награждаван е с ордените “Златен кръст”, “Св. Александър”, “За граждански заслуги”.

 

ИЗТОЧНИЦИ:

Цончев, П. Из общественото и културно минало на Габрово. С. 1934, с. 686- 687.
Палангурски, М. Учредителите. Участници в Учредителното народно събрание в Търново 10.II.-16.IV.1879 г. Енциклопедичен справочник. С., 2014, 138-139.
Априловски свод.
Автор-съставител Петрана Колева. С., 2009, с. 489-490.
Рибарова, Г. Борбата на габровските чорбаджии против развитието на учебното дело в Габрово през 60-те години на миналия век. - В: Сб. Из документалното наследство на Габровския край Т. I. Габрово, 1984, с. 19.
Славейков, П.Р. Габровското училище и неговите първи попечители. Цариград, 1866, с. 56.
Томитова, М. Електронно списание, изд. На НМО, бр. 1, с. 10-14.
Цонева, Д. Сава Илиев Сирманов и Учредителното народно събрание, 1879 г. (из кореспонденцията му, съхранявана в РИМ-Габрово) - Известия на Регионален исторически музей - Габрово т. V (2017). В. Търново, 2018 с. 60-81.
Габровски, Ил. Бележити хора и събития от Габровския край. С., 2003, с. 36-37.
Лазарова, В. Учителят Сава Сирманов е забележителна за времето си личност с изключително активната си дейност в неправителствения сектор през втората половина на XIX век - читалища, дружества, комитети. - В. 100 вести, бр. 275/28.11.2015 г. с. 7.
Юбилеен сборник по случай 25-годишнината от първия випуск на Габровската Априловска гимназия. Пловдив, 1900.

 

* Публикацията е част от инициативата на Община Габрово и Държавен архив - Габрово за представяне на известни габровци, участници в обществено-политическия живот на Габрово и България.

* Снимка: Държавен архив - Габрово