ViruSafe e приложение, което цели да помогне в борбата с COVID-19, като предлага на всеки потребител регулярно да въвежда симптомите си, както и да следи развитието на пандемията с помощта на карта, която показва къде и колко заразени потребители има в България към момента.


Mобилното приложение дава следните възможности:
- Да получавате актуална информация, свързана с COVID-19.
- Регулярно да въвеждате Вашите симптоми.
- Да споделяте Вашата локация, за да може да се съпостави с локацията на всички потребители с проявени симптоми.
- Имате възможност да бъдете уведомени ако сте били в опасна близост до друг потребител със симптоми.
- Имате възможност да получавате уведомления и нотификации на база на Вашата локация.

ViruSafe e част от Националната информационна система за борба с COVID-19, регламентирана със заповед на министъра на здравеопазването, която осигурява централизирано управление и съхранение на информация за всички диагностицирани и карантинирани лица и предоставя функционално обезпечение на компетентните институции, свързани с борбата с COVID-19.