В старите Протоколни книги на Габровския градски общински съвет четем интересни сведения за мерките взети от общинските управници против разпространението на епидемия от холера, в случай, че страшната болест се появи.  На свое заседание,  описано в  Протокол  № 42  от  13 авг.  1893 г. се  взема следните решения за предовратяването на еподемии на територията на Община Габрово. Избира тричленна комисия от общинските съветници: Никола Гутев, Стоян Радомеров и Христо Тюлюмбаков, които съвместно с градския лекар д-р Гелбер и околийския лекар д-р Крауз да подберат здание, вън от града - под наем, за купуване, или да се изградят бараки за болни от холера в случай, че болестта се появи в Габрово. Възлага се на комисия, в състав: Петър Г. Хайрлов с градския и околийски лекари да приготвят три носилки за пренасяне на болните; забранява се продажбата на хранителни продукти (зеленчуци, брашна и др.) на пазарския площад, като за място на търговия се определя градската градина на м. Падало; пазарът за коне, магарета и коли (каруци) се определя на мястото до паметника на Капитан Дядо Никола (до Шиваров мост); пазари за дърва да стават до р. Синкевица (в района на махала Боровото) или на м. Падалото, за тези които идват от Севлиево; възлага се на кмета и лекарите да проучат състоянието на всички чешми, кладенци и др. източници, като се забрани употребата на тези, които не отговарят на хигиенните изисквания, а за тези които са годни, общината да достави тулумби (съдове), с които да се вади водата без да се замърсява; на разположение на лекарите се предоставя градския салон, където да се изнасят пред гражданите лекции за предпазване от холерната зараза, като при възможност тези лекции да бъдат напечатани на брошури и раздадени по всички къщи; да се издаде заповед, с която да се забрани обработката на кожи в чертите на града, като това се извършва от Падалския мост надолу по течението на река Янтра.

Общината предвижда да се сключи заем за 10000 лв. срещу приходите от пет касапски дюкяна, с който да се финансират мерките за защита на града от холерна епидемия, като се помоли Председателя на Севлиевския окръжен хигиенен съвет - Севлиевския окръжен управител да ходатайства за отпускането на най-малко 5000 лв. помощ на града за погасяване на заема. За членове на Габровската градска хигиенна комисия се назначават  градския и околийския лекари, кмета Васил Грудов, помощник кмета Христо Русев, общинските съветници  Петър Г. Хайрлов, Никола Т. Рашеев и Никола Гутев.

Протоколната книга се съхранява в ф. 5К, оп. 2, а.е. 57 в Държавен архив - Габрово

 

Автор: Цветомира Койчева - началник на отдел „Държавен архив” - Габрово