Европейската комисия провежда конкурс за пощенски картички, в който се търсят най-атрактивните визии на снимки по проекти, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, програмите „Интеррег Европа“, „Лайф“, „Творческа Европа“ и др.

Инициативата е част от кампанията „Европа в моя регион“, която цели да популяризира приноса на проектите с европейско финансиране за промяната на градовете. Всяка избрана снимка ще бъде отпечатана в тираж от 300 картички, брандирани със знака на иницативата #EUinmyregion, които ще се разпространяват в цяла Европа. 

Снимка: © https://ec.europa.eu/

Желаещите да участват могат да изпратят до пет снимки с качество минимум 1 000 пиксела или 150 dpi. Фотосите трябва да бъдат придружени с описание до 30 думи, включващо името на проекта, основна цел, местоположение, общата стойност и частта на финансирането от ЕС, уебсайт или профил в социалните мрежи за повече информация. Описанието може да бъде на английски или на български език.

Предложенията за пощенски картички се изпращат на info@euinmyregion.eu (Тема: „Картички на Европа в моя регион“/„EUinmyregion postcards“) до 3 септември 2020 г.

Снимките ще бъдат избрани въз основа на естетически качества, уместност спрямо идеята и атрактивност. Общо 150 снимки ще се превърнат в пощенски картички през шестте месеца на конкурса, като всеки месец ще бъдат селектирани по 25 фотографии.

Пълни условия за участие в конкурса

Информация за текущите и реализираните проекти в община Габрово