Регионалната библиотека „Априлов – Палаузов“ е затворена за потребители на библиотечни услуги до второ нареждане по повод въведеното в страната извънредно положение заради коронавируса.

Читателите могат да ползват новия модул „i-Lib PRIMA – библиотеката“ в интернет: от сайта на Библиотеката – www.libgabrovo.com, се избира меню „Електронни каталози“ и може да се търси във фондовете „Книги“ и „Периодика“, както и автоматично търсене в интернет с представяне на допълнителна информация, включително пълнотекстово съдържание на базата на библиографското описание в каталога.

От подменю „Моята библиотека“ потребителите имат възможност за достъп до личен читателски картон с информация за заета литература и текущо състояние на заявки, могат онлайн да запазят книги и да проследят състоянието на заявката, както и да презапишат заетата литература.

Необходимо условие за ползване на тези услуги е читателят да е регистриран в РБ „Априлов – Палаузов“, да има валидна карта и профил за достъп до „Моята библиотека“ („My library“).

Всички потребители могат да презапишат своите книги на електронен адрес libgb_zv@abv.bg, а за Детския отдел – do_gabrovo@abv.bg.

Желаещите могат да разгледат виртуалните изложби, посветени на Шипка – „Памет за Шипченската епопея“, както и дигиталната библиотека „Габровски периодичен печат“.