Със свое писмо от 17 март до кметовете и областните управители в Североизточна България, ЕНЕРГО - ПРО Варна ЕАД уведомява, че удължава срока за плащане на сметките, с падеж след 13 март, за битовите потребители.

С пълния текст на писмото може да се запознаете тук.