„Ще предприема действия, които да защитят интересите на всички, живеещи на територията на община Габрово. Правим детайлен анализ на ситуацията и на възможностите, особено в случаите на достъп до града само по републиканска пътна мрежа, заради липса на алтернативни маршрути за пътуване“, каза кметът на Габрово в коментар за необходимостта от винетки за пътуване от и до квартали на града.

„Ще настоявам за среща с ресорните институции, при необходимост и с министър-председателя, за да бъдат приложени справедливи решения за всички граждани в държавата, а прилагането на ограничения или облекчения да бъде базирано на равнопоставеността.

Подготвяме съвместно с председателя на Общински съвет – Габрово писмо до министерството на регионалното развитие и благоустройството, Агенция „Пътна инфраструктура“, Националното сдружение на общините и до министър-председателя, за да можем в тази ситуация заедно да намерим устойчиво решение.

Правото да преминаваме или да поискаме участъци от републикански пътища означава гражданите да бъдат освободени от съответните такси, но да се натовари общината с поддържката на въпросната мрежа. Ще трябва да бъдат отвоювани средства, които да гарантират този ангажимент, тъй като поддръжката на тази мрежа е сериозна финансова тежест с много компоненти.

Анализът, който сме започнали ще даде яснота за километрите пътна мрежа, които са част от конфликти зони, и ще покаже предварителните разчети за разходите, за които ще потърсим финансова подкрепа.

Трябва да намерим най-доброто и справедливо решение, за да има баланс между очакванията, възможностите и задължителните ангажиментите към републиканските пътищата в общините“, каза още кметът на Габрово Таня Христова.