В последния учебен ден преди ваканцията габровските училищата се включиха в кампанията „Яхвайте метлите 2!”, инициирана от кмета на Община Габрово Томислав Дончев. Организацията в отделните учебни заведения беше различна. Някои учиха с намалени часове и почистваха след това, други използваха за почистването часовете по физическо възпитание и спорт. Първокласниците чистиха в класните стаи, по-големите деца - в дворовете на училищата и тревните площи наоколо.

Общото за всички е, че почистиха своите учебни заведения и класни стаи. Някои посадиха цветя.
Надяваме се да пораснат и да ни радват – и цветята и децата!