Кметът на Габрово Таня Христова участва в седмата изнесена открита приемна на в. „Строител“, която се проведе в Габрово по инициатива на Областното представителство на Камарата на строителите в България (ОП на КСБ).

Таня Христова представи пред строителите Инвестиционната програма на Община Габрово за 2020 г., с акцент върху по-важните обекти, които предстои да бъдат изпълнени. Участниците в срещата бяха запознати и с проектите, които Община Габрово е подала за оценка, а именно проектът за обновяване на РЕМО „Етър“, за ремонт на Регионалния исторически музей и за създаване на младежки център с възстановяване на Летния театър.

В срещата участваха председателят на областната структура на Камарата Мария Башева, зам.-председателят на Управителния съвет на КСБ инж. Николай Николов, членът на УС инж. Богомил Петков и прокуристът, главен редактор на в. „Строител“ Ренета Николова, представителите на строителни фирми от региона, експерти от община Габрово.

Като една от главните цели на професионалната организация беше посочена необходимостта от нормативни промени. Коментирани бяха проблеми, свързани с декапитализирането на бранша, борбата със сивия сектор, нелоялната конкуренция в строителството, липсата на работна ръка. Като важна стъпка в подкрепа на сектора беше посочено създаването на единни трудови норми в строителството. Представителите на Камарата на строителите заявиха своята ангажираност за подобряване на качеството на работата и за издигане престижа на професията.

Таня Христова определи инициативата за изнесени открити приемни на в. „Строител“ като похвална и им пожела с времето да се превърне в традиция и проводник на нови идеи, които да създадат добри партньорства. „Предстоят ни нови възможности, които далеч надхвърлят рамките на категорията възложител – изпълнител и ще ни дадат шанс да работим съвместно в стратегически инициативи, свързани с конкурентното развитие на нашия регион“, каза още кметът на Габрово.

Обсъдена беше идея за съвместно обучение, свързано със зелените обществени поръчки и възможността за съвместни инициативи, посветени на 160 години от обявяването на Габрово за град.