Изложба с рисуснки на ученици от СУ „Райчо Каролев“, озаглавена "Разказ в багри", беше открита на 10 февруари в Националния музей на образованието.

В нея са показани 26 творби на деца от III до VII клас - възпитаници на Ива Мошкова, учител по Изобразително изкуство.

Някои от  рисунките са вдъхновени от срещата с творбите на най-големите имена в българската живопис, майстори на портрета и пейзажа, представители на европейски модерни влияния като Захари Зограф, Владимир Димитров – Майстора, Златю Бояджиев, Иван Милев.

Други изразяват детската представа за света, богатството и тайнствата на природата, културното наследство, българската история и традиции, човешките взаимоотношения, преживяни моменти със семейството и приятели.

Възпитаниците на Ива Мошкова показват отлично владеене на различни техники, усет към цветовете, интересни композиционни решения, неподправеност и индивидуалност в изразните средства. 

Изложбата е посветена на патронния празник на училището - 15 февруари, когато се навършват 174 години от рождението на Райчо Каролев,  един от най-изявените просветни дейци на Габрово през Възраждането и след Освобождението.