2020 година за доброволците от Младежки съвет по наркотични вещества към Община Габрово започна с надграждащо обучение за влиянието, рисковете и последиците от употребата на психоактивни вещества.

Екипът на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център представиха на младежите актуална и достоверна информация за най-често употребяваните наркотични вещества. Особен акцент бе поставен върху митовете, разпространявани сред подрастващите, относно използването на канабиса за медицински цели и разликата между пушенето на марихуана и медицинските продукти, съдържащи вещества, извлечени от канабисовото растение.

Личният пример на доброволците, като част от младежката общност, мотивацията им да помагат на своите връстници в усвояването на знания, развиването на умения и формирането на нагласи за здравословни решения и поведенчески избори, са в основата на работата на Младежкия съвет по наркотични вещества. Те работят по подхода „връстници обучават връстници“ – доказан като най-ефективен подход сред превантивните програми.

 

ОИЦ – Габрово в срещи за дигитализация на бизнеса
22 януари 2020
Габровският театър с нова премиера през февруари
24 януари 2020