Експерти от Общината вече работят пo актуализиране на проекта за промяна на градската транспортна схема на град Габрово. Последното се извършва в резултат на постъпилите до момента мнения, предложения и коментари и има за цел да направи проекта максимално близък до очакванията на ползвателите на транспортната услуга.

Във връзка с горното, временно се преустановява провеждането на целеви приемни за граждани в дните понеделник и сряда.

След изготвянето му, актуализираният вариант на проекта ще бъде публикуван отново за обсъждане на адрес https://transport.gabrovo.bg/