Община Габрово ще кандидатства по проект „Красива България“ за преустройство на подпокривно пространство в спортното хале на СК „Христо Ботев“ в зали за тенис на маса и бойни спортове. На вчерашното си заседание Общински съвет – Габрово подкрепи единодушно предложението.

Планираният общ бюджет за обекта е 215 990 лв. От тези средства приносът на Община Габрово е 109 075 лв. Срокът за изпълнение е в рамките на 2020 г.

Идеята е подпокривното пространство на халето (605,5 м2) да бъде разделено на две зали – за тенис на маса и за бойни спортове, както и част за обща физическа подготовка. Сега то не се ползва.

Предвижда се измазване на пода и стените, винилови настилки, съблекалните и санитарните възли да бъдат облицовани и оборудвани. Включена е доставка и монтаж на техника за инсталациите – отоплителна, вентилационна, водопроводна, електрическа, пожароизвестителна и други.

В новите тренировъчни зали и обслужващи помещения ще могат едновременно да пребивават не повече от 30 души заедно. Очакванията са ползвателите да бъдат около 25 000 годишно при средно 100 човека на ден. В момента базата се ползва от спортни клубове по акробатика, гимнастика, бокс, джудо, лека атлетика, спортна стрелба, тенис на маса и корт, футбол.

Подборът на проекти по програмата е на конкурентен принцип.