Община Габрово ще кандидатства по проект „Красива България“ за благоустрояване на дворните площи в детска градина „Младост“. На вчерашното си заседание Общински съвет – Габрово подкрепи единодушно предложението. Планираният общ бюджет за обекта е 329 877 лв. От тези средства приносът на Община Габрово е 209 901 лв. Срокът за изпълнение е в рамките на 2020 г.

С предвидените строително-монтажни работи ще се обособят пет тематични площадки за игра, люлеене, пързаляне, въртене, клатушкане, пазене на равновесие, катерене, общуване, учене, игри със сюжети и роли. За всяка площадка е включено обзавеждане със съответните съоръжения, настилки, необходима площ на падане, паркова мебел.

Прилежащите пространства ще бъдат облагородени. В проекта са заложени LED лампи, както и доставка на система за видеонаблюдение. Сега те липсват.

В момента в дворното пространство на заведението има 18 детски съоръжения, които не отговарят на изискванията на наредбата за безопасността на площадките за игра. Идеята е цялостното обновяване на двора да бъде в два етапа поради невъзможност за осигуряване на необходимия финансов ресурс. Настоящото кандидатстване е за първия етап от изпълнението.

През тази учебна година детската градина се посещава от 132 деца от 3 до 7 години, разпределени в 5 групи.

Кандидатите за финансиране по програмата са задължени да предвидят професионално обучение за придобиване на квалификация. Мярката подпомага регистрирани в бюрата по труда безработни лица чрез обучение в областта на архитектурата и строителството, здравеопазването и социалните услуги. Процент от заетите на обекта трябва да са безработни, за които ще бъдат създадени временни работни места. Подборът на проекти е на конкурентен принцип.