Решение на Министерски съвет от 18 декември 2019 г.

Министерският съвет прие решение за одобряване на кандидатура за представител на Република България за член на Комитета на регионите на Европейския съюз за мандат 2020- 2025 г.

Одобрена е кандидатурата на Таня Христова - кмет на община Габрово, от името на Република България, за член на Комитета на регионите на Европейския съюз за мандат 2020-2025 г., която е предложена от Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България.

Обновеният състав на делегацията отразява резултатите от последните местни избори и е съобразен с общите принципи на Договора за функциониране на Европейския съюз.