Детска градина „Мики Маус” финализира основните дейности по проект „Природата изучавам - за нея да се грижа обещавам”. Проектът е финансиран от МОСВ, Програма ПУДООС, в рамките на Национална кампания „Чиста околна среда – 2019”. За целта на проекта са отпуснати средства в размер на 4 997лв., с които са закупени разнообразни билки и цветя, детска беседка, градинска количка, компостер за органични отпадъци, резервоар за дъждовна вода, както и подходящи инструменти и пособия, нужни на децата, за облагородяване на вътрешния двор в детската градина. Създадена е среда, подходяща за изграждане на екологосъобразни модели на поведение. През месец октомври с ентусиазъм и вълнение малките възпитаници на „Мики Маус” прекопаха обособените градинки, засадиха билките и цветята, ежеседмично ги поливат и извършват наблюдения върху растителните видове.

С помощта на родители, педагогически и непедагогически персонал, приятели и съмишленици бе изградена територия, където децата да формират знания, екологични убеждения и положително отношение към природната среда чрез обучение, труд, спорт и игра, защото „…какъв по-хубав подарък бихме могли да направим като родители и учители на нашата скъпоценна Земя, от този да възпитаваме деца, които да разбират и обичат природата, а също и да я пазят”.