През изминалата седмица, на 23 и 24 октомври, Община Габрово организира втората за годината акция по събиране на опасни отпадъци от домакинствата. Данните от лицензираната фирма, отговорна за последващото обезвреждане на опасните отпадъци, показват, че габровци са предали общо 231,7 кг отпадъци. Впечатление прави голямото количество предадени лекарствени препарати – 52 кг. От останалите видове опасни отпадъци са предадени над 70 кг живаксъдържащи предмети, 15 кг киселини, над 60 кг бои, мастила, лепила, почти 5 кг разтворители и около 34 кг опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества, почистващи и фотографски смеси.

Подробна информация за разделното събиране на отпадъци и възможностите за безвъзмездно предаване на специфичните групи отпадъци от домакинствата може да прочете на сайта – https://chisto.gabrovo.bg/

„Дивата муха“ кацна в Габрово
29 октомври 2019
Габрово отбелязва Деня на народните будители
30 октомври 2019