Във връзка с подмяната на светофарните уредби на кръстовището на ул. „Юрий Венелин“ с ул. „Райчо Каролев“, същите временно ще бъдат изключени от 09:00 часа на 01.10.2019 г. /вторник/.

По повод монтирането на новите светофарни секции, на 02.10.2019 г. /сряда/ в рамките на работния ден, поетапно ще бъдат затваряни за движение: улица „Райчо Каролев“ - в участъците от ул. „Юрий Венелин“ до ул. „Николаевска“ и от ул. „Юрий Венелин“ до бул. „Априлов“, както и ул. „Юрий Венелин“ - в направлението бул. „Априлов“ – мост Игото.

Община Габрово апелира водачите да преминават през кръстовището с повишено внимание и да спазват вертикалната сигнализация.

Новите светофарните уредби ще заработят на 04.10.2019 г. /петък/. Предвидените забрани не засягат маршрутите на масовия градски транспорт.

Подмяната на светофарните уредби се изпълнява в рамките на проект „Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово“.