На 20 септември, от 12:00 до 17:00 часа ще се извършват взривни работи за скален изкоп на обект: Път III - 5004 Обход на град Габрово от км 0+000 до км 31+000.

Сигнали при взривяването:

Предупредителен - прекъснат вой на сирена с продължителност 1 мин.

Боен - непрекъснат вой на сирена в продължение на 30 секунди.

Отбой - прекъснат вой на сирена в продължение на 30 секунди.

Всички действия се извършват по утвърдени и съгласувани проекти при спазване на изискванията на Правилника за безопасност на труда при взривни работи.