Община Габрово кандидатства с пилотен проект по процедурата за финансиране на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците.

Стойността на предложението е 390 936 лв., изцяло безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г. Планираният срок за изпълнение е 18 месеца.

Предвижда се изграждане на две площадки с подземни контейнери за битов отпадък, които да се ползват от домакинствата на четири жилищни блока в централната градска част. Те ще бъдат снабдени със система за индивидуален достъп, мрежа за подаване на данни и соларно захранване.

Ако проектът бъде одобрен, е планирано обособяване на зони със споделени компостери, които ще се използват от квартал, училище, детска градина и почивна база. За увеличаване дела на висококачественото рециклиране на отпадъци ще бъде монтирана вендинг система на оживено публично място. Помислено е за схема, чрез която потребителите да получават бонуси под формата на продукти за многократна употреба.

В рамките на предложението са предвидени и мерки за популяризиране на ползите от разделното събиране на отпадъците, компостирането и намаляване използването на материали за еднократна употреба.

Габровският театър открива новия сезон в три града с хита „Свекърва“
9 Септември 2019
Музиканти от латвийския град Резекне гостуват на габровци
9 Септември 2019