От изготвения доклад от специализирана фирма, на база неинвазивно изследване с импулсен томограф, потвърдено и от направените проби за измерване съпротивлението на дървесината чрез резистограф, става ясно, че в стъблото на липата до началото на короната има загниване, което към момента дървото е успяло да ограничи чрез образуване на дървесина с по-висока плътност. Според експертът, извършил обследването, се наблюдават и други проблеми – мъртва дървесина, преплетени клони, някои от които скелетни, множество суховършия, следи от резитби, вследствие на които са израсли нови клони с потенциална опасност от пречупване в основата при натрупване на по-тежка собствена маса, наличие на хоризонтални и счупени клони, ниско разположена корона, спускаща се по-малко от 2,5 м на алея с повишен човекопоток.

Местоположението на липата – в непосредствена близост до пазарни клетки и вход на магазин, както и покритата основа на дървото с асфалт и бетон, на места до кореновата шийка, са довели до образуването на множество коренови издънки и повдигане на настилката от кореновата система.

Общото състояние на дървото, изразено в петстепенна скала, предвид извършеното обследване и отчетените особености и повреди, е определено като трета степен – състояние, което предполага повторен преглед в рамките на следващите 3 години.

Съгласно направените препоръки се предвижда съкращаване на короната с до 10-15% и премахване на всички сухи и счупени клони, премахване на мъртвата дървесина, олекотяване на хоризонталните и преплетените клони, повдигане на короната на минимум 2,5 м и редуциране на новоизникналите клони в близост до направените резитби с 80%. Около стъблото на липата се препоръчва премахване на бетона и асфалта и заместване с решетка, покриваща посадъчното легло или при възможност покриване на посадъчното легло с мулч.

Община Габрово има намерението да направи и допълнителен оглед на липата от арборист – специалист в поддръжката на дървета в градска среда, който чрез алпийско оборудване да огледа във височина дървото за други незабелязани проблеми, след което ще се предприемат действия според дадените предписания.