Габровската фирма Крушата ЕООД, производител на дамски и детски облекла, се включи в инициативата на Община Габрово за провеждане на еко уроци за разделното събиране на отпадъците.

По покана на Марияна Узунова, управител на Крушата ЕООД, екип от Община Габрово проведе еко урок в шивашкото ателие на фирмата. В следобедни часове на вчерашния ден служителите на фирмата получиха разяснения относно правилното разделно събиране на отпадъците, както на работното място, така и в домакинството. В кратка презентация бяха представени възможностите и начините, по които можем да управляваме отпадъците в дома си, важните етапи от разделянето на отпадъка, неговото изхвърляне и последващото му сепариране, компостиране и депониране. Чрез няколко фото-слайда присъстващите видяха как изглежда Регионалното депо за отпадъци и получиха информация какво се случва по пътя на отпадъка. Г-жа Узунова и екипът й споделиха и добрия опит от своето работно място – във фирмата е създадена организация за разделяне на потоците отпадъци, така че те да бъдат лесно разделяни по видове и насочени към съответния контейнер. Във финала на срещата бяха коментирани важни въпроси и предложени решения за строителните отпадъци, ненужните мебели или старите уреди.

Община Габрово благодари на екипа на фирма Крушата ООД за отговорното и мотивирано отношение към опазването на околната среда.

Всички габровски фирми могат да се включат в инициативата за еко уроци на работното място. За допълнителна информация и за заявка за еко урок може да се свържете с Мария Радойчева, гл. експерт при Община Габрово на тел.: 066 818 311 или на e-mail: maria.radoycheva@gabrovo.bg.

Събота - ден за куклен театър
29 август 2019
Кастренето на дърветата по бул. „Априлов“ продължава в посока Драматичния театър
30 август 2019