В началото на месец август за децата и младежите от Дневен център за деца и младежи с увреждания и техните родители бе организиран пикник, съчетан с риболов, игри и още много приятни емоции. Реализирането му се осъществи благодарение на собствениците на Рибарник Кметовци - Даниел Попандреев и Мартин Димитров, които осигуриха достъпна среда, отговаряща на всички изисквания за хигиена и безопасност и се погрижиха децата и младежите да се насладят на един изпълнен със запомнящи се забавления ден. Голяма заслуга за организацията на това мероприятие има и екипът на социалната услуга и Радостина Андреева – артист от ДКТ Габрово.