Националната пациентска организация набира младежи за обучение в гр. Пловдив от 11 до 14 септември 2019 г.

В събитието могат да се включат млади хора от 18 до 29 г., които са с хронични заболявания, преминали са през продължително лечение, претърпели са различни животоспасяващи интервенции или са с потвърдена неработоспособност (ТЕЛК).

В рамките на обучението ще бъде създадена група от активни младежи, които да се застъпват за правата на младите пациенти и да подкрепят Националната пациентска организация да разбира по-добре основните проблеми пред младежите с различни заболявания и увреждания.

С подкрепата на психолози и социални работници участниците ще обсъждат тревожността и емоционалните предизвикателства, с които се срещат младите хора, преминали през лечение или са с хронични заболявания. Акцентът ще бъде върху уменията за лидерство и за това как младежите да отстояват правата си. В рамките на събитието ще се работи и в малки групи за споделяне, които ще се водят от пациенти с реален опит.

Крайният срок за записване е 17 август 2019 г. с попълването на следния формуляр: http://bit.ly/2XQsjmw


Националната пациентска организация поема всички разходи на участниците (транспорт, настаняване и изхранване). Обучението е по проект „Младежи в действие – обучително събитие за младежи с увреждания и хронични заболявания“, финансиран по договор № РД04-66/01.07.2019 г. с подкрепата на Фонд „Социална закрила“.

Източник на информацията: Национална пациентска организация

 

Европа иска да чуе гласа на младите предприемачи
22 юли 2019
Програма "Младежки дейности" на Община Габрово за 2019 година
23 юли 2019