Снимката е илюстративна

Започнаха на терен изкопните работи за окабеляване за изграждането на бъдещата информационната система на градския транспорт в Габрово.

Системата предвижда да бъдат поставени електронни информационни табла на 104 автобусни спирки. Паралелно с това с бордови компютри ще разполагат 57 превозни средства от обществения градски транспорт, а диспечерски център ще е ангажиран с  неговото управление.

Гражданите ще могат в реално време да узнават кога ще пристигне автобусът. Системата ще позволи на диспечера реален контрол върху изпълнението на линиите и ясно отчитане за закъснение или избързване на автобуса.

Изграждането на информационна система на градския транспорт е част от дейностите по проекта за развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово.

Съгласно договора за изпълнение на информационно-комуникационните технологии, които ще модернизират градския транспорт,  изпълнението на технологичната част е ангажимент на Сименс Мобилити ЕООД, а монтажните работи се изпълняват от Дочев Инженеринг ЕООД.