Община Габрово уведомява родителите на бъдещи първокласници, че на сайта за прием в първи клас https://priem.gabrovo.bg/ са обявени свободните места в училищата след третото класиране.

Съгласно Графика на дейностите за прием в първи клас в общинските училища на територията на община Габрово за учебната 2019/2020 година, от 27 юни 2019 г. до 15 септември 2019 незаписани деца могат да бъдат записвани в училищата, където има незаети места.

Свободни места по училищата в община Габрово

НУ „Васил Левски“ – 46

ОУ „Ран Босилек“ – 14

ОУ „Неофит Рилски“ – 4

ОУ „Иван Вазов“ – 3

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – 0

ОУ „Христо Ботев“ – 13

СУ „Отец Паисий“ – 34

СУ „Райчо Каролев“  - 24

Мобилният пункт за отпадъци тръгва по кварталите
27 юни 2019
„Свекърва“ изпълни до краен предел театралния салон
27 юни 2019