Общински съвет - Габрово даде съгласие за продажба на два поземлени имота в центъра на града по Закона за насърчаване на инвестициите, като насърчителна мярка за инвестиционен проект на дружество „Сиентиа“.

През месец май „Сиентиа“ АД е подала в Българска агенция за инвестиции заявление по Закона за насърчаване на инвестициите /ЗНИ/ за издаване на сертификат за инвестиция клас „А“. Заявлението е свързано с изпълнението на инвестиционен проект „Софтуерен инженеринг в Габрово“. Проектът предвижда инвестиция в размер на 6 000 000 лева и създаване на 80 нови работни места в сферата на информационните услуги.

Сред заявените от дружеството насърчителни мерки бе придобиването на два имота /на ул. „Дунав“/ - частна общинска собственост по реда на Закона за насърчаване на инвестициите.

В началото на месец юни, съгласно процедурата, местният парламент даде предварително съгласие за продажбата, което бе необходимо за издаването на сертификат за инвестиция клас „А“. Тогава представителят на инвеститора Владимир Тодоров обяви намерението да бъдат построени две бизнес сгради, които нямат аналог в града, а след заседанието на местния парламент той каза: „Ще осигуряваме заетост изцяло в IT сектора. Имаме и друга компания, регистрирана в Габрово, която работи в София в областта на софтуерното програмиране и IT консултации. Необходимо ни бе увеличаване на капацитета и решихме да направим инвестиция в Габрово. Така повече млади хора ще намират реализация тук, вместо в други градове или в чужбина.“

Към днешна дата, процедурата на „Сиентиа“ АД по сертифициране на дружеството е приключила и предстои издаването на сертификата за инвестиция клас „А“

Днес габровският Общински съвет даде съгласие за прилагане на насърчителната мярка по ЗНИ и за извършване на продажба, по реда на същия закон, на двата поземлени имота на ул. „Дунав“.

Съгласно ЗНИ, сделката по продажбата трябва да бъде извършена без провеждане на търг или конкурс, но на пазарни цени. Ако проектът на инвеститора не бъде изпълнен, договорът за продажбата на имотите подлежи на разваляне.