На 18 юни (вторник) в Художествена галерия „Христо Цокев” гр. Габрово се откри  „Художествени осезания”, събитие специално организирано за хора с частично или напълно нарушено зрение. Благодарение на тактилните карти и аудиоописания те се докоснаха за първи път в Габрово до творби на изявени български художници - Христо Цокев, Владимир Димитров-Майстора, Никола Танев, Георги Василев, Митьо Солаков, Вежди Рашидов и икона на Симеон Коюв, част от представителната експозиция на галерията.

През месец октомври 2018 г. Художествена галерия „Христо Цокев” спечели съфинансиране към конкурсна сесия за  проекти в областта на движимото културно наследство, музеите и визуалните изкуства на тема: ,,Музеят като образователна среда“, обявена от Министерство на културата.

Целта на проекта е художествената галерия в Габрово да бъде физически достъпна среда за хора с нарушено зрение и да предостави подходящи условия за тактилен и сензитивен контакт до произведения на изкуството. Очакванията ни са да се привлече нова публика като се повиши интереса на незрящите към изкуството, да се провокират нови чувства и емоции чрез сетивни възприятия, различни от зрителните и да се развие творческия потенциал при деца и възрастнии  с частично или изцяло нарушено зрение, включвайки се в творчески ателиета, организирани от галерията. Предвижда се част от тактилните изображения да участват в гостуваща пътуваща изложба с оригиналните произведения от фонда на галерията.

Дейностите по проекта  са изработване на тактилни карти, изработени от специална микрокапсулна хартия и са приложени към оригиналните произведения на изкуството, , чиито автори са добре познати на специалисти и широката публика. Към всяка тактилната карта се записва аудиоописание, което дава обща информация за художника, обща информация за произведението и описание как да бъде опознато то - къде се поставят ръцете, общата форма, изследване на картината поетапно.

В рамките на проекта с окриването на изложбата се проведе ателие, където всички желаещи имаха възможност да изработят малка пластика от глина с помощта и насоките на скулптор. Под ръководството на Петър Кондев, завършил специалност „Скулптура” в Академията по изкуства в Милано, в момента следващ магистратура по същата специалност във Велико Търново, хората с нарушено  зрение сътвориха свое произведение от глина.

Изработването на тактилните карти и аудиоописанията се осъществи от Алберто Стайков, професионален фотограф, който е приел за своя лична кауза да подобри качеството на живот на незрящите в България. Той е основател на фондация „Графия”, стремяща се да създаде достъпна среда в сферата на изкуствата за хората с нарушено или липсващо зрение и промяна на възприятието относно зрителните увреждания в социални групи с нормално виждащи хора. Именно неговото име се свързва с изработка са тактилни изображения станали част от експозициите в Квадрат 500 и Софийска градска галерия.

Партньори по проекта „Художествени осезания” са Регионална организация на слепите гр.Габрово, Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Габрово и Център за социална рехабилитация и интеграция за хора с увреждания, сдружение „Бъдеще и закрила за лица с интелектуални затруднения”.

Гостите на събитието споделиха радостта и удивлението си от предоставената възможност да се докоснат до изкуството.  Посетителите от Дневен център за лица с увреждания в знак на благодарност подариха на директора Евгени Недев произведение, което те лично са изработили.

 

Габровският камерен оркестър с последен концерт за сезона
19 юни 2019
Лятна строителна академия в Габрово
19 юни 2019