Приключи и второто класиране за прием в първи клас в училищата на община Габрово. За него бяха регистрирани 19 деца, като 18 са класирани.

Резултатите от класирането може да видите тук: https://priem.gabrovo.bg/rating 

Записването в училищата е на 14 и 17 юни 2019 г.

Свободните места за трето класиране ще бъдат обявени на сайта за прием на 18 юни.

Системата ще се отвори за регистрации на нови заявления на неучаствали в първо и второ класиране деца, и за редакция на заявления на некласираните на второ класиране на 19 юни в 10:00 часа.

Регистрации и редакции ще са възможни до 23:59 часа на 20 юни. Резултатите от третото класиране ще бъдат публикувани на 21 юни 2019 г.

Графикът на дейностите по приема можете да следите тук: https://priem.gabrovo.bg/documents/Grafik.pdf