На 4, 5 и 6 юни 2019 г. от 9.30 до 12.30 ч. в обучителния център при Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“ – Габрово се проведе безплатно обучение за придобиване на начални компютърни умения  за регистрирани потребители на библиотеката.  В рамките на три дни 10 души, предварително заявили своето желание, се запознаха с основни умения за работа с операционна система, текстообработваща програма, ползване на електронна поща, както и за търсене на информация в Интернет.Обучението проведоха инж. Ивелина Пенчева и инж. Мариана Трифонова.

Обученията за граждани са сред традиционните инициативи на Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“, които се радват на голям интерес. Тази образователна услуга библиотеката предлага като възможност за възрастните хора да преодолеят психологическата бариера от новите компютърни технологии и да продължат активния си социален живот, ползвайки съвременните средства за комуникации и търсене на информация.

За всички регистрирани потребители на библиотеката предлагаме ново обучение -"Работа в интернет". Обучението ще се проведе в 3 последователни дни. Заявления се подават в Обучителен център при РБ „Априлов-Палаузов“.

Обучението се провежда в съответствие с целите на Програма “Глоб@лни библиотеки - България” – превръщането на библиотеките в съвременни информационни центрове, място за учене през целия живот и приобщаване на хората от всички възрасти към глобалното информационно общество.