„Наша основна цел е с европейски средства да бъдем по-близо до хората. Стараем се да предоставяме все повече възможности за инвестиции в градовете, за да променяме облика им. Няма нищо по-хубаво да видим децата усмихнати и щастливи, че учат в едно училище с невероятни условия.“, каза в Габрово зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ Деница Николова. Тя участва в откриването на обектите по проект „Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово“.

Зам.-министър Деница Николова полива вода за здраве и късмет

С тържествени водосвети във вторник, 28 май 2019 г., бяха открити обновените и модернизирани НУ „Васил Левски“ и ОУ „Св. св. Кирил и Методий“. В церемониите участваха още кметът Таня Христова, главният секретар на Министерство на образованието и науката Албена Михайлова, областният управител Невена Петкова, председателят на Общински съвет - Габрово Лена Георгиева, началникът на Регионалното управление по образованието Георги Маринов, строители, проектанти, родители и преподаватели.

Зам.-регионалният министър съобщи, че по линия на ОП „Региони в растеж“ в периода до 2020 г. в община Габрово се инвестират над 44 млн. лв. Деница Николова отчете, че в града са благоустроени парковете, обновена е градската среда с нови улици и междублокови пространства, за 13 над млн. лв. се модернизира градският транспорт. 

Кметът Таня Христова по време на церемонията в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

От своя страна габровският кмет заяви, че с изпълнението на проекта всички общински училища и детски градини вече са с обновени физически пространства. „Вярвам, че сте доволни всеки ден в училище да ползвате новите технологии, че ви е уютно и приятно. Двете училища имат едни от най-модерните сгради, пазете ги и уважавайте учителите и родителите си.“, обърна се към учениците Таня Христова. Тя благодари на директорите и на всички, ангажирани в изпълнението на обектите.

По време на церемониите зам.-министър Николова, кметът Христова и главният секретар на МОН Албена Михайлова засадиха по една японска вишна в дворовете на ремонтираните училища.  

Съвременни мерки в енергийната ефективност, оригинални интериорни решения и обзавеждане са придобивките, на които ще се радват над 800 ученици и 90 педагогически специалисти.

През 2018 г. Начално училище „Васил Левски“ бе преместено в ремонтираната сграда на закритото ОУ „Цанко Дюстабанов“ на ул. „Христо Смирненски“ № 27. Базата е топлоизолирана, изградено е видео наблюдение и нови инсталации за отопление на природен газ. Умна система за енергиен мениджмънт ще дава информация за потреблението на енергия. Ремонтирани са всички стаи и кабинети, дворните площи са благоустроени и са изградени мултифункционални площадки за спортуване. Учениците разполагат с кътове за отдих, интерактивни дъски, модерни чинове и столове.

Дворът на НУ „Васил Левски“  (бивше ОУ „Цанко Дюстабанов“)

От месец юли 2018 г. НУ „Васил Левски“ работи по програма „Иновативни училища“. На последното ниво в триетажния корпус ще се помещава бившето Помощно училище, което вече е Център за специална образователна подкрепа. Освен класни стаи и кабинети за занимания при особени нужди е предвидена специализирана „мека“ стая – с обстановка, близка до домашната. Стойността на договора за инженеринг на НУ „Васил Левски“ е 1 606 549,99 лв. с изпълнител „Гипсотехника“ ООД, гр. Габрово.

Класна стая в НУ „Васил Левски“  

Едно от най-големите училища в Габровска област – ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, придоби съвсем нов облик. Фасадата е пребоядисана, като са нанесени контрастни цветови акценти. Следвана е концепцията на сградите с почти нулево енергийно потребление. На покрива са монтирани топлоизолирани термопанели, както и соларни панели за битово-горещо водоснабдяване. Управлението на температурата в стаите се извършва чрез терморегулиращи вентили на част от прозорците. В компютърните кабинети са монтирани прозоречни вентилационни клапи.

Дворът на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

Дворът предлага условия за различни видове спорт. За класните стаи, кабинетите и фоайетата са доставени модерни и комфортни мебели. Монтирани са видео екрани за презентационни и информационни цели. Оборудването позволява използване на интерактивни методи в учебно-възпитателния процес. Стойността на договора за инженеринг на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ е 2 486 377,62 лв. с изпълнител „Нов стандарт 2012“ ЕООД, гр. София.

Занималня в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

Общата стойност на проекта е 4 700 352,62 лв., от които 700 352,62 лв. – принос на Община Габрово. С изпълнението на дейностите всички общински сгради, ползвани от образователни институции в Габрово, са с въведени мерки за енергийна ефективност.

Още снимки от официалното откриване на двете училища можете да разгледате ТУК


Тази публикация е създадена в рамките на договор № BG16RFOP001-1.016-0002-С02 „Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тя отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Първите три нови автобуса ще бъдат представени за регистрация в КАТ - Габрово в средата на юни
29 май 2019
Пояснение във връзка с приема в първи клас
30 май 2019