Снимка на автобус модел SOR NBG 12: Илюстративна

От 10 до 13 юни трима представители на Общински пътнически транспорт – Габрово ще преминат специализирано обучение в завода производител за експлоатация и сервизно обслужване на автобус модел SOR NBG 12. По време на обучението ще им бъдат предоставени специализирани сервизни инструменти и диагностика за модела.

В изпълнение на поетия ангажимент за по-ранна доставка, трите нови автобуса ще бъдат представени в КАТ за регистрация на 17.06.2019  г.

Всички разходи по обучението и транспортирането на автобусите са за сметка на изпълнителя - чешката компанията СОР ЛИБХАВИ ООД.

Превозните средства ще започнат да изпълняват курсове на терен, веднага след регистрацията и предоставянето им на оператора.

Автобусите ще бъдат с преобладаващ зелен цвят в съответствие с тяхната екологичност.

Договорът за доставката на първите 3 броя нови 12 метрови CNG автобуси беше подписан от кмета на Габрово Таня Христова и експортния мениджър на компанията производител инж. Йиндржих Худи, в присъствието на посланика на Република Чехия в България Душан Щраух в края на миналата година.

Изпълнителят на договора бе избран с открита процедура по ЗОП, в рамките на проекта за Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 - 2020 г.

Таня Христова поздрави шампионките от Хандбален клуб „Бъки“
29 май 2019
НУ „Васил Левски“ и ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ обновени за 4,7 млн. лв.
29 май 2019